KBT


För dig som önskar ett lösningsfokuserat arbetssätt med fokus på här och nu och de förändringar som du önskar. Vi arbetar strukturerat och det kräver att du kan avsätta tid mellan sessionerna för eget arbete i form av hemuppgifter som du får av mig. KBT bygger på samarbete och för att du ska få ut så mycket som möjligt av terapin kommer det innebära att du behöver vara aktiv under och mellan sessionerna. Tillsammans skapar vi en individuell behandlingsplan utifrån dina behov.


KBT står för kognitiv beteendeterapi och man fokuserar på samspelet mellan tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden. Genom nya verktyg och erfarenheter kan vi förändra våra befintliga mönster genom att lära in nya för att må bättre. Under behandlingen kommer du få information om den problematik du lider av för att du ska få en ökad förståelse för den. I KBT strävar vi efter ett ökat välbefinnande genom förståelse och förändring.