Parterapi


För många par försvinner närheten, passionen och nyfikenheten på varandra med tiden. De där timmes långa samtalen in på småtimmarna som fanns i början av förhållandet är endast ett vagt minne. Kanske har det blivit svårare att samtala med varandra och ni kanske har börjat fundera på om ni faktiskt har något gemensamt kvar överhuvudtaget. Sexlivet kanske inte fungerar. Svartsjuka och otrohet kan ha ställt till det i relationen och ni har kanske skilda värderingar kring hur man ska leva sitt gemensamma liv eller hur man ska umgås. Kärleken har falnat och det som bundit er tillsammans har försvunnit. Känner ni igen er? Då kanske ni har hamnat i en svacka och behöver hjälp att komma vidare.  I sådana lägen kan det vara bra att prata med någon utomstående.


Vi kommer gemensamt identifiera vad som sker i er relation och vilka tidigare erfarenheter, bra som dåliga, som präglat er till den ni är idag i ert förhållande. Tillsammans arbetar vi med att öka förståelsen för varandra och öppna upp kommunikationen er emellan. Ingen människa är en tankeläsare och även om vi hoppas på att vår partner känner oss så pass väl att den vet vad vi behöver och önskar, så är det omöjligt om vi inte sagt det till vår partner.


Första gången är alltid ett gemensamt besök med möjlighet till enskilda samtal under sessionen vid behov. Bedömningsfasen innehåller också två individuella samtal och en gemensam återkoppling där vi även planerar för den fortsatta behandlingen.