PDT


Psykodynamisk psykoterapi (PDT) passar dig som önskar utforska och förstå dig själv, dina relationer och din livssituation. I terapin utgår vi från att insikt och förståelse för sig själv och sin historia skapar möjlighet till förändring. Du får möjlighet att bearbeta tidigare erfarenheter som har påverkat dig genom livet vilket skapar en större frihet i en här- och nu situation.


I psykodynamisk terapi utgår man ifrån att psykiska symtom har en betydelse och går att förstå. Låg självkänsla, oro, ångest och depression uppstår när man inte har hittat ett sätt att hantera sina känslor, relationer och livsomständigheter. I terapimetoden pratar vi om att alla människor har olika ”försvar” för smärtsamma känslor och erfarenheter. Dessa försvar fyllde en funktion när de skapades men kan påverka dig i din nuvarande livssituation och i dina relationer på ett sätt som skapar mer besvär än vad de är hjälpsamma. Under terapins gång kommer vi att undersöka vilka försvar du har utvecklat under ditt liv och om de utgör ett hinder för dig att leva det liv du vill eller om de fortfarande är hjälpsamma.


Terapin löper oftast under en längre tid, ibland kan det ta år innan man upplever att man är redo att avsluta terapin. En kort psykodynamisk terapi ligger på runt 30-40 sessioner. Anledningen bakom är att man arbetar mycket med processer som sker i olika stadier och perioder i ens liv samt att du möts där du är när du kliver in i rummet. I vissa perioder arbetar man mer intensivt i terapin och i andra kan man glesa ut kontakten, allt eftersom dina behov förändras.