Vem är Camilla? 

Camilla Delin har en psykologexamen från Lunds Universitet och blev legitimerad 2020. Sedan hon tog examen har hon arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa och neuropsykiatrisk utredning. Hon är en nyfiken själ som ständigt söker ny kunskap, erfarenheter och utmaningar, vilket har lett till att hon även gått utbildningar inom idrottspsykologi, ledarskap och ekonomi. Under 2021 startades C. Delin Psykologbyrå och fokuserade då enbart på psykoterapi, men under 2022 har företaget utvecklats och nu erbjuds en variation av tjänster. Det finns en hög tilltro till individuell anpassning och kontinuerlig uppföljning som ett sätt att  säkerställa att dina behov möts utifrån där du är i livet just nu. 

Camilla är utbildad i metoderna psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteende terapi (KBT), men har valt att främst arbeta med psykodynamisk terapi och parterapi. Det beror på att hon alltid har haft ett starkt intresse för människan och dennes relationer. Hur en individ tänker, känner och beteer sig, formas mycket av den erfarenhet av relationer som hen haft under sitt liv. Ett annat område som Camilla finner intressant är sex, sexualitet och identitet, vilket är anledningen till att hon under hösten börjat studera till sexolog.